[ Login ]

Advertising

Last completed movie pages

မင်းထားခဲ့သည့်နေ့မှစ၍; Les Secrets du Finistère: Le Chant des Sirènes; 스위트홈; The Black Room; 久别重逢; دختر طلا; Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник; The Dry; 疫起; Kuća na pijesku; S.O.S. Mamis 2: Mosquita muerta; S.O.S. Mamis: La película; 大有前途; Hotel Sahara; 君よ憤怒の河を渉れ; (more...)

G.I. Joe: Rise of Cobra, US Movie, 2009 IMDB

Pictures provided by: badlymad, stronghold

Display options:

Also known as:

 • G. I. Joe
 • G.I. Joe - Le réveil du Cobra
 • G.I. Joe: El origen de Cobra
 • G.I. Joe: Изгревът на Кобра (Bulgaria)
 • G.I. Joe: A Origem de Cobra (Brazil)
 • G.I. Joe - Geheimakte Cobra (Germany)
 • G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (Germany)
 • G.I. Joe: Kobra rünnak (Estonia)
 • G.I. Joe - I gennisi tis Cobra (Greece)
 • G.I. Joe: Η γέννηση της Κόμπρα (Greece)
 • G. I. Joe: Kobrin uzlet (Croatia (Hrvatska))
 • G. I. Joe: A Kobra árnyéka (Hungary)
 • G.I. Joe: La nascita dei Cobra (Italy)
 • G.I.ジョー (Japan)
 • Eilinis Džo. Kobros prisikelimas (Lithuania)
 • G. I. Joe: Kobras sacelšanās (Latvia)
 • G.I. Joe - El origen de cobra (Mexico)
 • G.I. Joe: Czas Kobry (Poland)
 • G.I. Joe - O Ataque dos Cobra (Portugal)
 • G.I. Joe: Ascensiunea cobrei (Romania)
 • G.I. Joe: Uspon kobre (Serbia)
 • Бросок кобры (Russia)
 • G.I. Joe: Vzpon Kobre (Slovenia)
 • G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi (Turkey)
 • 特種部隊:眼鏡蛇的崛起 (Taiwan)
 • G.I. Joe: Атака кобри (Ukraine)
 • Biệt Đội G.I. Joe: Cuộc Chiến Mãng Xà (Viet Nam)


Where to find this title?

Watch or buy this title - Powered by JustWatch

Comments about this movie

See all comments about this movie and its vehicles

AuthorMessage

atom SE

2008-11-13 01:49

Found some set pictures here: Link to "www.hisstank.com"

CarChasesFanatic ES

2008-11-13 02:24

You should watch the videos on youtube [:bave]

CarChasesFanatic ES

2008-11-13 15:05

That's the Hummer that crashes into everything on it's way! [:bave]

Gag Halfrunt UK

2008-11-13 16:22

The bus appears to be a Renault Agora from DP Praha - you can see the bottom half of the logo next to the centre doors. According to phototrans.eu, the model name in the Czech Republic was Karosa CityBus 12M:
http://www.phototrans.eu/14,44332,0.html

antp BE

2008-11-13 16:35

Wasserspeier wrote
and some other crashes on the set:
[Image: gijoecrashtu0.4940.jpg]

Is that a Saab 9000 ? :(

Gag Halfrunt UK

2008-11-13 16:56

antp wrote
Is that a Saab 9000 ? :(

I think so.

Mackster SE

2008-11-13 18:31

Gag Halfrunt wrote
I think so.

I know so

tali UK

2008-11-14 01:55

1991+ 9000

badlymad CA

2009-02-08 03:45

Updated with a few pictures from the Superbowl teaser.

-- Last edit: 2009-02-08 03:45:41

CarChasesFanatic ES

2009-07-21 11:29

Haha how cool!! I really can't wait to watch it :D

Rinspeed FR

2009-07-28 11:25

Et bien évidemment, il faut que les américains viennent à Paris pour détruire la Tour Eiffel. Jaloux va! :lol:

Gag Halfrunt UK

2009-07-28 12:35

Most of the clips shown in that video are of streets in Prague. Funnily enough, the director neglects to mention that. :)

CarChasesFanatic ES

2009-08-09 01:16

Seen this this evening, overall pretty boring, dull and unimaginative movie, the chase was nice, a lot of destruction, and they left the "real accident" in the final cut, many CGI cars though.

Kooshmeister US

2009-08-26 11:48

They look like they were originally Ford trucks.

Why not just acquire some surplus UR-416's? Same basic shape...

antp BE

2009-10-10 23:57

I'll put HD pictures within next days, if no one does it first :D

stronghold EN

2009-11-12 07:26

Hi antp, I checked on here yesterday and saw that there were many vehicles missing (Sorry, I did Not check the comments here on the main page)
Anyway, I spent over two hours last night doing Hundreds of captures.(The pics are Very good quality and full size 720 x 300). I will start adding them here today.(It will take I expect a few hours again to resize, sort and upload all of these! ...Much longer than I intended to spend on it!) It was a case of "I've started so i'll finish!" :)

Note to ALL ADMINS: I've spent enough time on this movie, it's now up to you to sort out the vehicles.
If you think the pictures are Too Small/Too Blurred/Too Far background or that the vehicle is a Duplicate and has already been included/named, then you can Delete whatever you think is necessary. (I'm Not prepared to spend more time regrouping pics and answering to comments saying "I think it's to Small!" ..Just Delete it if you think it's Not right!)
Good Luck!


-- Last edit: 2009-11-12 08:35:02

stronghold EN

2009-11-12 07:31

[Image: gijoe3.6310.jpg] [Image: gijoe507.4738.jpg] [Image: gijoe11.7872.jpg] [Image: gijoe33.1395.jpg] [Image: gijoe502.8728.jpg]
[Image: gijoe437.4041.jpg] [Image: gijoe438.6521.jpg]

-- Last edit: 2009-11-13 10:41:15

Ingo DE

2009-11-12 09:25

carchasesfanatic wrote Seen this this evening, overall pretty boring, dull and unimaginative movie, the chase was nice, a lot of destruction, and they left the "real accident" in the final cut, many CGI cars though.I haven't seen the movie and will not do it - but I've excepted that. Just by seeing the pics here.

CarChasesFanatic ES

2009-11-12 12:42

Steve!! Antoine was going to add HD captures!! :( now it's going to be a nightmare for him to replace all your captures with no time tags :/

Ingo DE

2009-11-12 15:13

A little suggestion: wouldn't it make sense to regroup the identical models under one main picture? It would make it clearer.

badlymad CA

2009-11-12 16:25

ingo wrote A little suggestion: wouldn't it make sense to regroup the identical models under one main picture? It would make it clearer.


Agreed, there's no need for 4 separate entries for the Renault Laguna or Opel Corsa.

antp BE

2009-11-13 01:21

carchasesfanatic wrote Steve!! Antoine was going to add HD captures!! :( now it's going to be a nightmare for him to replace all your captures with no time tags :/

Sorry but then I won't replace pics. Or maybe few main one for which I find a good shot. For background cars it is less important.
As you said it would be a nightmare without the time tag (it is already lots of work when there are the tags)
Steve's pics seem good anyway (DVD I guess?), it is not like if they were coming from a bad quality video taken with a camera in the theater ;)

-- Last edit: 2009-11-13 01:22:54

atom SE

2009-11-13 01:49

Wasn't the SAAB Aero-X vissible anywhere in the movie?

I just noticed it is exactly one year since my first comment where I found it :)

takumi FR

2009-11-13 11:45

Rohlala rien que pour voir des tonnes de Renault partir en miette dans les rues de Paris il vaut le coup d'étre vue :king:

Oljoke2 DE

2009-11-13 16:44

stronghold wrote
[Image: gijoe437.4041.jpg] [Image: gijoe438.6521.jpg]


A Train in a length like this is impossible. Its too heavy for pulling and too long for driving in a city.

Note: The CGI Model is based on a real Tram thats driving in Paris.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paris_tramway_T3_p1140675.jpg

Gag Halfrunt UK

2009-11-13 17:04

I suppose that the real tram didn't look cool enough. :)

TARBA FR

2012-04-18 21:22

Oljoke2 wrote

A Train in a length like this is impossible. Its too heavy for pulling and too long for driving in a city.

Note: The CGI Model is based on a real Tram thats driving in Paris.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paris_tramway_T3_p1140675.jpg


Yes you are right! But I think it is inspired by tram : http://www.annicklepetit.fr/wp-content/uploads/2008/04/tram6.jpg
and
Link to "au-fil-des-rails.net"

Corkeyandpals US

2021-08-08 03:41

Aircraft at: http://impdb.org/index.php?title=G.I._Joe:_The_Rise_of_Cobra

Add a comment

You must login to post comments...

Advertising